fbpx

Kangoeroewonen: alles wat je moet weten

Kangoeroewonen, huis kopen met twee generaties

Het idee van kangoeroewonen is niet nieuw. Maar we zien wel dat het steeds populairder wordt. Woningen zijn schaars en een huis kopen wordt duurder. Daardoor wordt het voor starters lastiger om een huis te kopen. En de zorgbehoefte in Nederland is aan het groeien nu we steeds ouder worden. Juist daarvoor is kangoeroewonen een perfecte oplossing. Bij een kangoeroewoning woon je met twee generaties onder een dak. Wel in twee aparte wooneenheden, maar met 1 hypotheek.

Wat is kangoeroewonen?

Kangoeroewonen is een vorm van samenwonen waarbij je met meerdere generaties onder één dak woont. Het concept komt oorspronkelijk uit Australië, vandaar ook de naam ‘kangoeroewonen’. Het idee is dat jongere en oudere generaties samenleven, waardoor er meer onderlinge betrokkenheid en zorg mogelijk is. Dit kan zowel binnen een bestaande woning als in een speciaal ontworpen kangoeroewoning.

Maar waar komt dit concept eigenlijk vandaan?

De oorsprong van kangoeroewonen

De eerste bekende vormen van kangoeroewonen dateren al uit de jaren ’60, maar het concept kreeg pas echt bekendheid in de jaren ’90. In Australië werd het gezien als een oplossing voor de vergrijzing en de behoefte aan zorg voor ouderen. Het idee werd al snel overgenomen in andere landen, waaronder Nederland. Het verdween toen we steeds individualistischer gingen wonen. Maar nu de samenleving vergrijst en woningen schaars zijn, wordt er weer meer gekeken naar andere woonvormen. Waaronder kangoeroewonen. 

Voordelen van kangoeroewonen

Kangoeroewonen heeft diverse voordelen, zowel voor jongere generaties als voor ouderen. 

 • Een belangrijk voordeel is de onderlinge zorg en betrokkenheid.
 • Ouderen krijgen de nodige hulp en kunnen langer zelfstandig blijven wonen, terwijl jongeren kunnen profiteren van de ervaring en wijsheid van ouderen.
 • Je kunt je kinderen een plek geven als ze nog geen eigen woning kunnen vinden.
 • Het kan financiële voordelen opleveren, omdat de kosten van een woning gedeeld kunnen worden.
 • Daarnaast is het ook nog eens goed voor het milieu, omdat er efficiënter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte en faciliteiten.

Hoe werkt het? 

Kangoeroewonen kan op verschillende manieren worden georganiseerd. In sommige gevallen wordt er een bestaande woning aangepast, zodat er aparte wooneenheden ontstaan voor de verschillende generaties. Hierbij kan gedacht worden aan een aanbouw, een opbouw of het opsplitsen van de bestaande ruimte. Of, wat wij als makelaar veel zien: een woning waarbij in de tuin een apart gebouw is dat gebruikt kan worden als startersappartement of mantelzorgwoning.

Een andere mogelijkheid is het bouwen van een speciale kangoeroewoning. Dit is een woning die is ontworpen om meerdere generaties te huisvesten, met aparte wooneenheden en gemeenschappelijke ruimtes. Deze kangoeroewoningen worden steeds populairder en er zijn in Nederland verschillende projecten waarbij deze woningen worden gebouwd. 

Naast het aanpassen van de woning of het bouwen van een kangoeroewoning, is het ook belangrijk om goede afspraken te maken over de verdeling van de kosten en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een samenlevingscontract of een huurovereenkomst.

Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de privacy en de behoeften van alle bewoners. Het is belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en voldoende ruimte heeft om zich terug te trekken.

Al met al biedt kangoeroewonen dus vele mogelijkheden voor jong en oud om samen te leven en te profiteren van elkaars aanwezigheid. Het is een concept waar steeds meer mensen voor kiezen. Of het nu gaat om het delen van kosten, het bieden van zorg of het op weg helpen van je kinderen in de woningmarkt, kangoeroewonen kan een oplossing zijn.

Kangoeroewonen financieren

Een kangoeroewoning staat bij het Kadaster als één huis geregistreerd. Er is voor de aankoop van deze woning ook maar één hypotheek nodig.

De meeste banken zien een kangoeroewoning als twee aparte woningen (eventueel met een gezamenlijke entree). Wel krijg je maar één hypotheek. Ook mogen er maximaal twee huishoudens in de woning wonen en moeten de huishoudens eerstegraads familie van elkaar zijn.

De kosten voor de hypotheek worden gedeeld: daar maak je onderling afspraken over. Zo maken starters toch kans op een koophuis, ook als ze op basis van het eigen inkomen niet genoeg kunnen lenen. 

Voor ouderen zou het betekenen dat ze hun huis kunnen verkopen, om het geld dat daarbij vrij komt te gebruiken voor hun oude dag. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een constructie waarbij ze slechts verantwoordelijk zijn voor een klein deel van de hypotheek, of huur betalen aan hun kinderen. Welke vorm past en mogelijk is, daarvoor kun je het best contact opnemen met je financieel adviseur. 

Hoe zit het juridisch? 

Een kangoeroewoning kan verschillende juridische aspecten met zich meebrengen. Het is belangrijk om te kijken naar de regels en voorschriften voor kangoeroewonen van de overheid en de gemeente en eventuele vergunningen die nodig zijn. Als je zo’n woning wilt delen met je ouder(s) of kind(eren), heb je hiervoor een vergunning van de gemeente nodig.

De juridische aspecten van kangoeroewonen kunnen per regio verschillen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een speciale kangoeroewoningvergunning aan te vragen, terwijl andere gemeenten juist soepelere regels hanteren.

Daarnaast is het ook van belang om vooraf goede afspraken te maken over het eigendom van de woning en de financiële aspecten, zoals de verdeling van de hypotheeklasten. Een notaris kan hierbij van dienst zijn en ervoor zorgen dat alles juridisch correct wordt vastgelegd.

Kangoeroewonen en de maatschappij

Kangoeroewonen heeft niet alleen juridische aspecten, maar ook een maatschappelijke impact. Het bevordert bijvoorbeeld de sociale cohesie tussen generaties. Het kan eenzaamheid onder ouderen verminderen. Verder kan kangoeroewonen ook een oplossing bieden voor de vergrijzing van de bevolking. Door ouderen en jongeren samen te laten wonen, kan er beter voor elkaar gezorgd worden. Ouderen krijgen bijvoorbeeld hulp bij dagelijkse activiteiten en jongeren kunnen profiteren van de levenservaring en wijsheid van ouderen.

Ook kan het delen van kosten, spullen en verantwoordelijkheden leiden tot een efficiënter gebruik van middelen. Zo heeft kangoeroewonen ook nog een positieve invloed hebben op duurzaamheid. Door het delen van voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke tuin of wasruimte, kan er bespaard worden op energie- en waterverbruik. Ook kan het delen van auto’s of andere vervoersmiddelen zorgen voor minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Kortom, kangoeroewonen heeft niet alleen juridische aspecten, maar ook een bredere maatschappelijke impact. Het kan zorgen voor sociale cohesie, duurzaamheid en een oplossing bieden voor de vergrijzing. Het is een interessant en innovatief concept dat steeds meer aandacht krijgt in de samenleving.

Kangoeroewonen en ouderen

Kangoeroewonen is een woontrend die de afgelopen jaren steeds populairder is geworden in Nederland. Het concept houdt in dat meerdere generaties van een familie samen onder één dak wonen, waarbij er sprake is van een eigen zelfstandige woonruimte voor elke generatie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een ouder echtpaar in een aanleunwoning woont naast hun kinderen en kleinkinderen. Voor ouderen kan kangoeroewonen een uitkomst bieden.

 • Ze kunnen langer zelfstandig blijven wonen, terwijl ze toch de nodige zorg en ondersteuning krijgen van hun familieleden.
 • Daarnaast biedt het ook gezelschap, wat een positief effect heeft op het welzijn van ouderen.
 • In een kangoeroewoning kunnen ouderen genieten van hun privacy en zelfstandigheid, terwijl ze tegelijkertijd kunnen rekenen op de nabijheid en hulp van hun kinderen of andere familieleden. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid.
 • Bovendien kan kangoeroewonen de kosten voor zorg en huisvesting verlagen, aangezien de lasten worden gedeeld tussen de verschillende generaties. Dit maakt het financieel haalbaarder voor ouderen om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, in plaats van naar een verzorgingshuis te moeten verhuizen.

Kangoeroewonen en gezinnen

Een jong gezin kan ook profiteren van de aanwezigheid van hun ouders. Ze kunnen rekenen op de ervaring en steun van hun ouders of andere familieleden bij de opvoeding van hun kinderen. Het heeft financiële voordelen, omdat de kosten gedeeld kunnen worden. 

Voor jonge ouders kan kangoeroewonen een bron van geruststelling zijn, omdat ze weten dat er altijd iemand in de buurt is om te helpen en te ondersteunen. Dit kan vooral handig zijn bij de zorg voor jonge kinderen, waarbij er vaak behoefte is aan extra hulp en flexibiliteit.

Kangoerewonen en jongeren

Een andere vorm van kangoeroewonen is wanneer je een woning biedt aan je kind, als die zelf geen woning kan vinden. Wat ook steeds lastiger wordt in een oververhitte woningmarkt. 

 • Het kan voor je kind een tijdelijke oplossing zijn totdat de woningmarkt wat afkoelt of totdat ze voldoende hebben gespaard om een eigen plek te bemachtigen.
 • Financieel Vriendelijk: Het kopen of huren van een woning kan een flinke aanslag zijn op de portemonnee, vooral in populaire stedelijke gebieden. Door samen onder één dak te wonen, kunnen de woonkosten worden gedeeld en kan je kind wat geld opzij zetten voor de toekomst.
 • Eigen ruimte, gemeenschappelijke voordelen: Kangoeroewonen biedt een balans tussen privacy en gezelschap. Je kind heeft een eigen plek, maar kan ook genieten van gemeenschappelijke ruimtes en de gezelligheid van familie.
 • Niet alleen is het een dak boven het hoofd, maar de dagelijkse interactie met familie kan levenslessen, steun en een warme, liefdevolle omgeving bieden tijdens deze overgangsfase in hun leven.
 • Door ruimtes en voorzieningen te delen, draagt kangoeroewonen bij aan een duurzamere levensstijl, iets wat vaak nauw aan het hart ligt van de jongere generatie.

Waar moet je aan denken bij kangoeroewonen?

Er zijn diverse praktische overwegingen waar je rekening mee moet houden bij kangoeroewonen. Denk bijvoorbeeld aan financiële aspecten en ruimtelijke indeling.

Financiële overwegingen

Bij kangoeroewonen is het belangrijk om afspraken te maken over de financiële aspecten, zoals de verdeling van de hypotheeklasten en andere kosten. Het is daarbij verstandig om advies in te winnen bij een financieel adviseur of een notaris, zodat alles duidelijk en juridisch correct wordt vastgelegd. Je zal ook een gevalideerd taxatierapport nodig hebben van een taxateur die dit soort complexe constructies begrijpt en op waarde kan schatten. 

Ruimtelijke overwegingen

Bij het ontwerpen van een kangoeroewoning is het belangrijk om rekening te houden met de behoeften van beide generaties. Elke generatie moet voldoende privacy en ruimte hebben, maar er moeten ook gemeenschappelijke ruimtes zijn waarin je samen kunt zijn.

Heldere afspraken

Het is goed om vooraf ook duidelijke afspraken te maken over hoe je samen wil wonen. Het is belangrijk dat iedereen z’n privacy heeft, als je dichtbij elkaar woont. Niet zo fijn als je behoefte hebt aan je eigen plek, maar moeders te pas en te onpas binnenloopt. 

Dus: is kangoeroewonen iets voor jou? 

In dit artikel hebben we alles besproken wat je moet weten over kangoeroewonen. Kangoeroewonen heeft echt wel voordelen en kan een goede oplossing zijn voor meerdere generaties om samen te wonen. De uitdaging is voornamelijk om een goede plek te vinden, waar jullie allemaal je eigen plek hebben, terwijl je toch samen woont. Als aankoopmakelaar kunnen we hier uiteraard in helpen. Mocht je hier hulp bij willen, neem even contact op!